vzdelÁvacia inŠtitÚcia
haccp-weby-kurzy-vÝkresy
Rimavská Sobota
Kornel Kuvik, DiS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

VÝTAJTE NA STRÁNKE VZDELÁVACEJ INŠTITÚCIE.


j    Naša vzdelávacia inštitúcia poskytuje kurzy, školenia a                             doučovanie. Kurzy vykonávame v spolupráci z projektom                             úradu práce cez KOMPAS+ pre uchádzačov o                                             zamestnanie zdarma v prípade uskotočnenia                                                 kurzu minimálne 60 % - tnou výukov prezenčne.

    Poskytujeme kurzy počítačové a manažérské v budúcnosti                     plánujeme rozšíriť kurzy aj o potravinárské, právnické a                             ekonomické. S našimi počítačovými kurzmy získate                                     osvedčenie, ktoré vám uľahčší sa uplatniť na                                                 trhu práce so získaními novými kompetenciami a zručnosťami. Medzi         obľúbené počítačové kurzy patria najmä:

    TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK HTML 5, CSS                                                             a JAVASCRIPT
   
TVORBA TECHNICKÝCH VÝKRESOV V NANOCAD                                                    a AUTOCAD
    WORD-EXCEL a POWER POINT

    Tvorba webových stránok je programovanie webových stránok                 HTML 5 za pomoci CSS a JAVASCRIPTU, kde sa naučíte vytvárať text, obrázky, odkazy, tabulky, posuvníky, zaškrtávacie a označovacie políčka ako aj textové polia a samozrejme funkcie potrebné pre výpočet rôzných tabuliek po stlačení klávesy za pomoci funkcií Javascriptu a podobne. Kurz trvá 12 dní a lektor sa venuje študentom individuálne aby pochopili a úspešne zvládli daný predmet podľa vlastného výberu. Naši zákazníci sú nadmieru spokojný s priebehom vyučovania kurzov ako aj kvalitov.

    Tvorba technických výkresov v NANOCAD a V AUTOCAD je vyučovaní v rámci noriem platné na slovensku ako ISO a podobne. Naučíte sa tvoriť výkresy v súboroch dwg a dxf. V rámci vyučovania sa naučíte všetky základné funkcie daného programu-softvéru ako sú najmä hladiny, línie, oblúky, šrafy a podobne a taktiež sa naučíte tvoriť 3D VIZUALIZÁCIE, čiže 3D modeli.

    V kurze WORD-EXCEL a POWER POINT sa naučíte všetky funkcie programov a budete vedieť tvoriť profesionálné dokumenty vrátane textu, obrázkov, tabuliek, grafov ako aj prezentácií. Kurz trvá 12 dní a po jej ukončení obdržíte OSVEDČENIE.

    MANAŽMENT PRE MALÉ ASTREDNÉ PODNIKANIE vám umožní získať kompetencie na vyššie riadiace povstavenie vo firmách ako aj pri vlastnom podnikaní. Kurz sa skladá s tematických celkov ako :

 • Manažment
 • Účtovníctvo
 • a Výpočtová technika

Trvá 20 dní a po jej ukončení obdržíte OSVEDČENIE Naučíte sa základy manažmentu a účtovníctva ako jednoduchého tak aj podvojného účtovníctva a na počítači sa naučíte tvoriť podnikateľské plány z čoho je aj záverečná skúška čiže musíte vyhotoviť podnikateľský plán pre úspešné ukončenie kurzu.

    k

 


    V tematickom celku manažment sa naučíte teoretické vedomosti v riadení malých a stredných podnikov ako aj vvtvárať podnikatelské plány.

    V účtovníctve sa naučíte účtovať dané účtovné operácie ako teoreticky tak aj prakticky v účtovných programoch.

    V téme výpočtovej techniky zsa naučíte základy wordu a excelu aby  ste vedeli vytvoriť podnikatelský plán a vôbec pracovať s kancelárskými balíkmi na počítači od Microsoft Office.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                               

HTML 5, CSS a JAVASCRIPT

h

    HTML5

       HTML5 je v informatike verzia značkovacieho jazyka HTML slúžiaceho                       na tvorbu webových stránok. Finálna špecifikácia bola vydaná                                        28.októbra 2014. Oproti predchádzajúcej verzii HTML4 z roku 1997                                prináša podstatné zmeny, pričom medzi najdôležitejšie patrí                                    priama podpora prehrávania multimédií v prehliadači a                                                podpora pre aplikácie, ktoré fungujú aj bez pripojenia k Internetu.

     Charakteristika

           •       Špecifikácia HTML5 je zložená z niekoľkých nezávislých častí, napríklad:
 •       Nové HTML tagy schémanticky definujúce štruktúru stránky 
 •       Perzistentné úložisko formou asociatívneho poľa 
 •       Relačná databázy s podporou transakcií 
 •       Podpora offline aplikácií Novinky

    HTML 5 sa od verzie HTML 4 líši novými, skrátenými a rýchlejšími zápismi značiek. Autori dávajú dôraz na jednoduchosť a zároveň účinnosť. HTML5 je tiež možné vytvoriť aplikáciu, ktorá funguje v prehliadači aj vtedy, keď užívateľ nemá internetové pripojenie a ktorá ukladá dáta do lokálneho úložiska na užívateľovom počítači. Ak je internetové pripojenie k dispozícii, môže aplikácia synchronizovať dáta so vzdialeným serverom.

    Naša výuka webových formulárov sú kombináciou HTML 5, CSS a JAVASCRIPTU, ktorá zaručuje správnu a rýchlu funkčnosť formulárov. Javascript podporuje jednoduché naprogramovanie výpočtov, čím je možné vytvoriť webové formuláre, ako testy a rôzne jednoduché kalkulačky a podobne.

h


VÝHODY POČÍTAČOVÝCH KURZOV

 • Získate Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu
 • Lektor sa venuje individuálne každému študentovi, aby predmet pochopili a zvládli
 • Získate nové zručnosti a kompetencie, ktoré vám pomôžu uplatniť sa na trhu práce
 • Výuka je teoreticka aj prakticka
 • Po ukončení kurzu budete vedieť vykonávať dané počítačove zručnosti samostatneJAVASCRIPT

    JavaScript je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používaný najmä pri tvorbe webových stránok. Pôvodne ho vyvíjal Brendan Eich zo spoločnosti Netscape Communications pod názvom Mocha, neskôr pod menom LiveScript. Pred uvedením na verejnosť bol premenovaný na „JavaScript“, najmä pre vtedajšiu popularitu jazyka Java. Aj na základe jeho názvu je rozšírený názor, že syntax Javascriptu sa podobá Jave, v skutočnosti bol jeho tvorca najviac inšpirovaný jazykom Self.

    V súčasnosti je dostupné množstvo implementácií virtuálnych strojov jazyka JavaScript s otvoreným zdrojovým kódom, pričom niektoré z týchto implementácií je možné používať ako knižnice do iných programov a mať tak podporu tohto jazyka v prakticky ľubovoľnej aplikácii. Spôsoby interpretácie sa rôznia medzi implementáciami. Niektoré využívajú jednoduché spracovanie kódu do abstraktného syntaxného stromu, ktorý následne prechádzajú a interpretujú interpreterom priamo zdrojový kód. Oveľa efektívnejšie sú implementácie, ktoré kód spracujú do podoby bajtkódu vlastnej reprezentácie jednotlivých inštrukcií programového kódu. Tento bajtkód je interpretovaný následne virtuálnym strojom, ktorý môže byť registrový alebo zásobníkový, čo tiež ovplyvňuje jeho výkon. V poslednej dobe (2008) sa začínajú objavovať implementácie, ktoré prevádzajú JavaScriptové programy priamo do procesorových inštrukcií a teda ich môžu priamo spustiť na danej architektúre bez potreby dodatočného virtuálneho stroja.

g

    PONUKA POČÍTAČOVÝCH                     KURZOV

    Tvorba webových stránok HTML5, CSS a JAVASCRIPT - začiatočník                      cena : 330 EUR

    WORD - začiatočník cena : 105 EUR

    EXCEL - začiatočník cena : 105 EUR

    POWER POINT - začiatočník cena : 105 EUR

    WORD - EXCEL - POWER POINT - začiatočník cena : 330 EUR

    OPEN OFFICE - začiatočník cena : 350 EUR

    NANOCAD a AUTOCAD - začiatočník cena : 500 EUR


Formulár zahŕňa nasledovné:

 •     Tvorba desingu
 •     Obrázky a videá vrátane pohybujúceho sa obrázku GIF
 •     Tabuľky prípadne grafy
 •     Text
 •     Pozadie obrázok, či farba
 •     Title formulára a meta
 •     Tlačítka vrátane odoslania na váš e-mail
 •     Odkazy na iné stránky a podobne
 •     Javascript pre výpočtovú funkčnosť formulára

                                                                                                                                                                                          

                                                   Kurzy elearning pre všetkých PIZZA


  POČÍTAČOVÉ KURZY PREZENČNE         MANAŽÉRSKE KURZY PREZENČNE

  BERIEME OBJEDNÁVKY! ŠTÚDIUM JE POMOCOV E-LEARNINGU.  ÚSPEŠNE ABSOLVUJETE KURZ AK SPLNÍTE 60% Z TESTU. JE MOŽNOSŤ BEZPLATNÉHO OPAKOVANIA TESTU!             ZÁKLADY HTML                                                           
  € 
                                                                                                Predmetom kurzu je oboznámiť s Tvorbou webových stránok HTML                                                                                                                                    Obsah: Základy HTML
                                                                                                                                          Písmo-text
  KURZ ZÁKLADY HTML                                                                                               Obrázky
                                                                                                                                           Odkazy
 Odkaz na výukový materiál    - už aktívná možnosť štúdia
 Odkaz na test obdržíte po úspešnej objednaní  kurzu e-learningu                              Tabuľky
                                                                                                                                input polia a tlačítka...                                                                                                                            
                                                                                                              Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ZÁKLADY HTML 5, CSS a               JAVASCRIPT                                                            
  € 
                                                                                                Predmetom kurzu je oboznámiť s Tvorbou webových stránok HTML 5                                                                                                                      Obsah: Základy HTML 5, CSS a JAVASCRIPT
                                                                                                                                          Písmo-text
  KURZ ZÁKLADY HTML 5, CSS a JAVASCRIPT                                                        Obrázky
                                                                                                                                           Odkazy
 Odkaz na výukový materiál    - už aktívná možnosť štúdia
 Odkaz na test obdržíte po úspešnej objednaní  kurzu e-learningu                              Tabuľky
                                                                                                                                input polia a tlačítka...                                                                                                                            
                                                                                                              Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát                                                                                                                                                                                                                                                                                         


           KURZ WORD 2007                                                         
  € 
                                                                                                Predmetom kurzu je oboznámiť s WORDOM                                                                                                                                   Obsah: Základy WORDU
                                                                                                                                          Písmo-text
  KURZ WORD 2007                                                                                                          Obrázky                                                                                                                                                                                                               Odkazy
 Odkaz na výukový materiál    - už aktívná možnosť štúdia                                          Tabuľky...
 Odkaz na test obdržíte po úspešnej objednaní  kurzu e-learningu                            
                                                                                                                               
                                                                                                              Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát                                                                                                                                                                                                                                                                                         


           KURZ EXCEL 2007                                                           
  € 
                                                                                                Predmetom kurzu je oboznámiť s EXCELOM                                                                                                                                   Obsah: Základy EXCELU
                                                                                                                                          Písmo-text
  KURZ EXCEL 2007                                                                                                                Obrázky                                                                                                                                                                                                               Odkazy
 Odkaz na výukový materiál    - už aktívná možnosť štúdia                                          Tabuľky
 Odkaz na test obdržíte po úspešnej objednaní  kurzu e-learningu                               Vzorce...
                                                                                                                               
                                                                                                              Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KURZ POWER POINT 2007                                                           
  € 
                                                                                                Predmetom kurzu je oboznámiť s POWER POINTOM                                                                                                                                  Obsah: Základy POWER POINTU
                                                                                                                                                         Písmo-text
  KURZ POWER POINT 2007                                                                                                        Obrázky                                                                                                                                                                                                                Odkazy
 Odkaz na výukový materiál    - už aktívná možnosť štúdia                                                          Tabuľky
 Odkaz na test obdržíte po úspešnej objednaní  kurzu e-learningu                                               Vzorce...
                                                                                                                               
                                                                                                              Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát                                                                                                                                                                                                                                                                                         


       WORD A EXCEL 2007                                                           
  € 
                                                                                                Predmetom kurzu je oboznámiť s WORDOM A EXCELOM                                                                                                                                  Obsah: Základy WORDU A EXCELU
                                                                                                                                                         Písmo-text
  KURZ WORD A EXCEL 2007                                                                                                       Obrázky                                                                                                                                                                                                               Odkazy
 Odkaz na výukový materiál    - už aktívná možnosť štúdia                                                          Tabuľky
 Odkaz na test obdržíte po úspešnej objednaní  kurzu e-learningu                                               Vzorce...
                                                                                                                               
                                                                                                              Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KURZ WORD, EXCEL
A POWER POINT 2007
                                                          
  € 
                                                                                                Predmetom kurzu je oboznámiť s WORDOM A EXCELOM                                                                                                                                  Obsah: Základy WORDU A EXCELU
                                                                                                                                                         Písmo-text
  KURZ WORD, EXCEL A POWER POINT 2007                                                                          Obrázky                                                                                                                                                                                                               Odkazy
 Odkaz na výukový materiál    - už aktívná možnosť štúdia                                                          Tabuľky
 Odkaz na test obdržíte po úspešnej objednaní  kurzu e-learningu                                               Vzorce...
                                                                                                                               
                                                                                                              Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát                                                                                                                                                                                                                                                                                         


             2D AUTOCAD                                                           
  € 
                                                                                                                             Predmetom kurzu je oboznámiť s 2D AUTOCADOM.                                                                                                                                      Obsah: Základy 2D Autocadu
                                                                                                                                                                             Rysovanie 2D
  KURZ 2D AUTOCAD  -  zatiaľ neaktívne                                                                                                      Hladiny
                                                                                                                                                                            Šrafy
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát                                                                                                                                                                                                                                                                                          


             2D NANOCAD                                                            
  € 
                                                                                                                             Predmetom kurzu je oboznámiť s 2D NANOCADOM.                                                                                                                                      Obsah: Základy 2D Nanocadu
                                                                                                                                                                             Rysovanie 2D
  KURZ 2D NANOCAD  -  zatiaľ neaktívne                                                                                                     Hladiny
                                                                                                                                                                            Šrafy
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                               Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát

                                                                                              


           OPEN OFFICE
                                                            
  € 
                                                                                                                     Predmetom kurzu je oboznámiť s OPEN OFFICE                                                                                                                                               Obsah: Základy Open office
                                                                                                                                                                  Písanie
  KURZ OPEN OFFICE -  zatiaľ neaktívne                                                          Vkladanie obrázkov, tabuliek, grafov a textu
                                                                                                                                                        Vkladanie obsahu
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 Úspešným absolvovaním získate osvedčenie/certifikát                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UKÁŽKA VYTVORENEJ JEDNODUCHEJ WEBOVEJ STRÁNKY

 

OBJEDNÁVAM SI KURZ:

Alebo chcem informácie o kurze
Píšte bez diakritiky (bez mäkčeňov a dĺžňov).

meno: priezvisko: mobil: e-mail


správa:


Môj profil

l

Som študent TUZVO
e-mail:kornel.kuvik@post.sk
mobil:0903065229
webová stránka:tvorbahaccp.wz.sk

                                     

                                        Som študent TUZVO vo Zvolene a súčasne som lektor a majiteľ tejto vzdelávacej inštitúcií.

                             Naša vzdelávacia inštitúcia HACCP-WEBY-KURZY-VÝKRESY poskytuje kurzy, školenia a doučovania.

            Kurzy vykonávame individuálne podľa časovej možnosti študenta a pristupujeme osobne ku každému študentovi aby pochopil

                                                                                        a zvládol daný predmet vyučovania.

                                                                                V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

ADRESA VZDELÁVACEJ INŠTITÚCIE:                                                                                                                                KONTAKTNE ÚDAJE:
 
                                             HACCP-WEBY-KURZY-VÝKRESY                                                                                                                                            webová stránka: kurzy.wz.sk alebo tvorbahaccp.wz.sk
     Kornel Kuvik, DiS.                                                                                                                                                                        e-mail: kornel.kuvik@post.sk
                                                                 Čerenčianská 27                                                                                                                                                                            mobil: 0903065229
                                                                 97901 Rimavská Sobota