Opis kurzu
Termín začatia kurzu
Rozvrh kurzu
Hospodárska korešpondencia a práca s PC
Ovládanie hospodárskej korešpondencie a normalizácie písomností na Slovensku - úradnú, obchodnú, občianskú a správnú korešpondencie i základy tvorby zmlúv a podávania podnetov, žiadostí, reklamácií, šťažností a odvolaní. Podľa platných zákonov SR: Obchodný zákonník, Občianský zákonník, Správny poriadok, Zákon o ochrane sprotrebiteľa a iné. Prehliadanie www stránok na internete, facebooku, youtube. a iné. Kancelársky balík od Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a Outlook. A kancelársky balík od Open Office Write, Calc, Impress a Draw, ktorý je dostupný zdarma a plne kompatibilný s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Po absolvovaní kurzu obdržíte Osvedčenie, ktorým sa môžete uplatniť ako administratívny pracovník. Trvá 20 dní.
Kurz je individuálný dá sa prispôsobiť požiadavkám študenta, prípadne aj v sobotu a v nedeľu. Kurz je možný každý mesiac podľa schválenia úradu práce o preplatení kurzu (KOMPAS+). Realizácia kurzu je v prezenčnej forme na Francisciho 628/1, 97901 Rimavská Sobota a v dištančnej forme cez internet s pohodlia domova. Forma štúdia je podľa výberu záujemcu o kurz. Kurz pre zamestnaných je možný prakticky celoročne podľa možností študenta.
 • 1 deň: Úvodná lekcia + Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP a OOP

 • 2 deň: Microsoft Office - Word

 • 3 deň: Microsoft Office - Excel

 • 4 deň: Microsoft Office - PowerPoint

 • 5 deň: Microsoft Office - Outlook

 • 6 deň: Open Office - Write

 • 7 deň: Open Office - Calck

 • 8 deň: Open Office - Impress

 • 9 deň: Open Office - Draw

 • 10 deň: Práca s internetom - prehliadanie web stránok, youtube, facebook...

 • 11 deň: Tvorba korešpondencie - reklamácia, dopyt, ponuka, upomienka...

 • 12 deň: Tvorba zmluvy - kúpno predajná zmluva, zmluva o dielo...

 • 13 deň: Tvorba zmluvy - uznanie dlhu...

 • 14 deň: Tvorba zmluvy - zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke...

 • 15 - 16 deň: Tvorba zmluvy - zmluvy o založení spoločností...

 • 17 deň: Tvorba podnetov - podnet

 • 18 deň: Tvorba sťažností - sťažnosť

 • 19 deň: Tvorba odvolania - odvolanie

 • 20 deň: Skúška z hospodárskej korešpondencie


KONTAKTNÝ FORMULÁR


Vyberte si z našej ponuky kurzov!

Kurzy vykonávame počítačové a manažérské. Kurzy sú individuálné podľa možnosti záujemcu o kurz či už časovej alebo inej možnosti. Je možnosť dohodnúť sa aj na výučbu v Sobotu a V Nedeľu. K študentom pristupujeme každému osobitne aby pochopili a zvládli daný predmet.

Lektor

Bc. Kornel Kuvik, DiS.

Certifikácia/Osvedčenie

Po úspešnom ukončení kurzu obdržíte certifikát alebo Osvedčenie.

OBJEDNÁVAM SI KURZ: