Opis kurzu
Termín začatia kurzu
Rozvrh kurzu
V manažmente pre malé a stredné podnikanie sa naučíte manažment pre malé a stredné podnikanie riadenie, koordinovanie, vedenie a plánovanie firiem. Ďalej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a tvorbu podnikateľských plánov. Tiež sa naučíte pracovať na počítači s Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint a Outlook.
Kurz je individuálný dá sa prispôsobiť požiadavkám študenta, prípadne aj v sobotu a v nedeľu. Kurz je možný každý mesiac podľa schválenia úradu práce o preplatení kurzu (REPAS+). Realizácia kurzu je v prezenčnej forme na Francisciho 628/1, 97901 Rimavská Sobota a v dištančnej forme cez internet s pohodlia domova. Formu štúdia si vyberá záujemca o kurz sám podľa jeho možností. Kurz pre zamestnaných je možný prakticky celoročne podľa možností študenta.
 • 1 deň: Úvodná lekcia do MSP a bezpečnosť pri práci BOZPO

 • 2 deň: Základné pôjmy a definície MSP - Manažment pre malé a stredné podnikanie

 • 3 deň: Plánovanie - Manažment pre malé a stredné podnikanie

 • 4 deň: Organizovanie - Manažment pre malé a stredné podnikanie

 • 5 deň: Vedenie ľudí a tímu - Manažment pre malé a stredné podnikanie

 • 6 deň: Kontrola - Manažment pre malé a stredné podnikanie

 • 7 deň: Úvod do účtovníctva - Účtovníctvo

 • 8 deň: Základné pôjmy a definície v JÚ - Účtovníctvo

 • 9 deň: Vedenie účtovních kníh v JÚ - Účtovníctvo

 • 10 deň: Peňažný denník v JÚ - Účtovníctvo

 • 11 deň: Pokladňa v JÚ - Účtovníctvo

 • 12 deň: Bankový účet v JÚ - Účtovníctvo

 • 13 deň: Kniha záväzkov a pohľadaviek v JÚ - Účtovníctvo

 • 14 deň: Uzávierka v JÚ - Účtovníctvo

 • 15 deň: Faktúry, príjmové a výdavkové doklady a podobne v JÚ - Účtovníctvo

 • 16 deň: Úvod do podvojného účtovníctva PÚ - Účtovníctvo

 • 17 deň: Základné pôjmy a definície v PÚ - Účtovníctvo

 • 18 deň: Účtovná trieda 0 Dlhodobý majetok - Účtovníctvo

 • 19 deň: Účtovná trieda 1 Zásoby - Účtovníctvo

 • 20 deň: Účtovná trieda 2 Finančné účty - Účtovníctvo

 • 21 deň: Účtovná trieda 3 Zúčtovacie vzťahy - Účtovníctvo

 • 22 deň: Účtovná trieda 4 Kapitálové účty a dlhodobé záväzky - Účtovníctvo

 • 23 deň: Účtovná trieda 5 Náklady - Účtovníctvo

 • 24 deň: Účtovná trieda 6 Výnosy - Účtovníctvo

 • 25 deň: Účtovná trieda 7 Uzávierkové účty a podsúvahové účty - Účtovníctvo

 • 26 deň: Úvod do podnikateľského plánu - Tvorba podnikateľského plánu

 • 27 deň: Základné údaje - Tvorba podnikateľského plánu

 • 28 deň: Opis tovaru a služieb - Tvorba podnikateľského plánu

 • 29 deň: Manažment - Tvorba podnikateľského plánu

 • 30 deň: Marketingový mix - Tvorba podnikateľského plánu

 • 31 deň: Konkurencia - Tvorba podnikateľského plánu

 • 32 deň: SWOT Analýza - Tvorba podnikateľského plánu

 • 33 deň: Finančný plán - Tvorba podnikateľského plánu

 • 34 deň: Microsoft Office Word - Microsoft Office

 • 35 deň: Microsoft Office Excel - Microsoft Office

 • 36 deň: Microsoft Office PowerPoint - Microsoft Office

 • 37 deň: Microsoft Office Outlook - Microsoft Office

 • 38 deň: Záverečná skúška s Manažmentu pre malé a stredné podnikanie

Vaše komentáre

Valéria Nagyová

05 Január 2021 o 13:00 hod.

Ďakujem som veľmy spokojná!

Mária Vargicová

22 Marec 2021 o 10:33 hod.

Som spokojná!

Adriana Belková

06 Máj 2021 o 14:21 hod.

Som spokojná!

Váš komentár

ODOSLAŤ
HODNOTENIE
KVALITY
KURZOV

Vaše hodnotenie kurzu

Kvalita
Som spokojný
Prístup lektora
Som spokojný
Vaša celková spokojnosť
Som spokojný

Vaša správa

ODOSLAŤ
Emilia Blanková

Som spokojný s celým kurzom.

Emilio Kobalt

Kurz mi dal veľa vedomostí ohľadne programovnia.

Mária Lovecká

Kurz bol pre mňa veľmi užitočný.Ďakujem

Maria Luna

Som spokojná.


KONTAKTNÝ FORMULÁR


Vyberte si z našej ponuky kurzov!

Kurzy vykonávame počítačové a manažérské. Kurzy sú individuálné podľa možnosti záujemcu o kurz či už časovej alebo inej možnosti. Je možnosť dohodnúť sa aj na výučbu v Sobotu a V Nedeľu. K študentom pristupujeme každému osobitne aby pochopili a zvládli daný predmet.

Lektor

Bc. Kornel Kuvik, DiS.

Certifikácia/Osvedčenie

Po úspešnom ukončení kurzu obdržíte certifikát alebo Osvedčenie.

OBJEDNÁVAM SI KURZ: