Opis kurzu
Termín začatia kurzu
Rozvrh kurzu
Manažérstvo kvality
Ovládanie kvality výrobkov, tovaru, služieb, osôb a manažmentu podľa platných noriem = manažérstva kvality EN ISO 9001. Kancelársky balík od Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a Outlook a kancelársky balík od Open Office Write, Calc, Impress a Draw, ktorý je dostupný zdarma a plne kompatibilný s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Prehliadanie www stránok na internete, facebooku, youtube a iné.
Po absolvovaní kurzu obdržíte Osvedčenie, s ktorým sa môžete uplatniť ako kontrolór kvality tovaru služieb a manažmentu - Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001. Kurz trvá 25 pracovných dní.
Kurz je individuálný dá sa prispôsobiť požiadavkám študenta, prípadne aj v sobotu a v nedeľu. Kurz je možný každý mesiac podľa schválenia úradu práce o preplatení kurzu (KOMPAS+). Realizácia kurzu je v prezenčnej forme na Francisciho 628/1, 97901 Rimavská Sobota a v dištančnej forme cez internet s pohodlia domova. Forma štúdia je podľa výberu záujemcu o kurz. Kurz pre zamestnaných je možný prakticky celoročne podľa možností študenta.
 • 1 deň: Úvodná lekcia + Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP a OOP

 • 2 deň: Microsoft Office - Word

 • 3 deň: Microsoft Office - Excel

 • 4 deň: Microsoft Office - PowerPoint

 • 5 deň: Microsoft Office - Outlook

 • 6 deň: OpenOffice - Write

 • 7 deň: OpenOffice - Calck

 • 8 deň: OpenOffice - Impress

 • 9 deň: OpenOffice - Draw

 • 10 deň: Práca s internetom - prehliadanie web stránok, youtube, facebook...

 • 11 - 16 deň: Manažérstvo kvality - QMS, TQM

 • 17 deň: Manažérstvo kvality - kvalita výrobkov, služieb, osôb - zamestnancov, manažment kvality

 • 18 - 24 deň: Manažérstvo kvality - Tvorba príručky kvality

 • 25 deň: Skúška s Manažérstva kvality


KONTAKTNÝ FORMULÁR


Vyberte si z našej ponuky kurzov!

Kurzy vykonávame počítačové a manažérské. Kurzy sú individuálné podľa možnosti záujemcu o kurz či už časovej alebo inej možnosti. Je možnosť dohodnúť sa aj na výučbu v Sobotu a V Nedeľu. K študentom pristupujeme každému osobitne aby pochopili a zvládli daný predmet.

Lektor

Bc. Kornel Kuvik, DiS.

Certifikácia/Osvedčenie

Po úspešnom ukončení kurzu obdržíte certifikát alebo Osvedčenie.

OBJEDNÁVAM SI KURZ: