html site templates

Akadémia IT a Manažmentu

Kurzy počítačové a manažérske - KOMPAS+
Účtovnícke, personálne, marketingove, obchodné a predajné - REPAS+ v spolupráci s Úradom práce pre nezamestnaných zdarma. Dištančne aj prezenčne!!!
Ale aj pre zamestnaných.

Mobirise


1. Akreditovaný kurz:
Manažment pre malé a stredné podnikanie

Riadenie, plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola firiem. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovnictva. Práca na PC s Microsoft Office Word. Excel, PowerPoint a Outlook. Po absolvovaní kurzu obdržíte osvedčenie s ktorým sa môžete uplatniť ako manažér spoločnosti. Kurz trvá 37 pracovných dní.

Manažment pre malé a stredné podnikanie

Plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola firmy.

Mobirise
1

Manažment pre malé a stredné podnikanie

Plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola firmy, prieskum trhu, marketingový mix produkt, cena, distribúcia a reklama, výber vhodných zamestnancov, právne formy podnikania a samotný manažment s riadením spoločnosti.

2

Účtovníctvo

Účtovanie účtovných operácií v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Vedenie peňažného denníku a ostatných kníh ako i mzdového účtovníctva a zostavenie účtovnej uzávierky v jednoduchom účtovníctve. Vedenie hlavných účtovných kníh, peňažného denníku, účtu ziskou a strát ako aj zostavenie začiatočnej a koncoročnej súvahy v podvojnom účtovníctve a podobne.

3

Tvorba podnikateľského plánu

Tvorba podnikateľského plánu na poskytnutie úveru z banky i na poskytnutie príspevku na začatie podnikania SZČO z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ako aj na firemný účel. Ide o plánovaný výpočet nákladov, príjmov, zisku a cash flow firmy na 4 roky vopred.

4

Kancelársky balík Microsoft Office a OpenOffice

Práca na PC s Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a Outlook i s OpenOffice Write, Calc, Impress a Draw, ktorý je dostupný zdarma a plne kompatibilný s kancelárskym balíkom Microsoft Office.

Mobirise


2. Akreditovaný kurz:

Frontend and Backend Developer

Vývojár webových aplikácií
od Začiatočníka až po Experta

HTML 5, CSS3, JavaScript, PHP a MySQL i WordPress. Po absolvovaní kurzu obdržíte osvedčenie. S ktorým sa môžete uplatniť ako programátor webových stránok. Kurz trvá 35 pracovných dní.


Frontend and Backend Developer - Vývojár webových aplikácií

HTML 5, CSS3, JavaScript, PHP a MySQL a WordPress

HTML 5, CSS3, JavaScript, PHP a MySQL

Písanie kódov (tágov) HTML 5 pre tvorbu webových stránok ich štylovanie v CSS3 a s provoznenie stránok pomocou funkcií JavaScriptu, PHP a MySQL.

Responzívní Dizajn

Naštilovanie webovej stránky pre tablety a mobily. Pomocou CSS 3 width min a max a podobne.

WordPress

Inštalovanie WordPressu a následných pluginov. Tvorba webovej stránky v administratíve WordPressu. Úprava BLOGOV, Inzertných Portálov a E-SHOPOV...

Mobirise


3. Kurz:
Manažérstvo kvality

Naučíte sa určiť kvalitu výrobkov, tovaru a služieb podľa platných noriem = manažérstva kvality a prácu s Word. Excel a PowerPoint. Po absolvovaní kurzu obdržíte osvedčenie, s ktorým sa môžete uplatniť ako kontrolór kvality tovaru - Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001. Kurz trvá 20 pracovných dní. Naša vzdelávacia inštitúcia je aj certifikačný orgán Manažérských systémov, vrátane QMS systému manažérstva kvality.

Mobirise

Manažérstvo kvality

Úlohou kurzu je oboznámiť študentov s problematikou manažérstva kvality podľa systému manažérstva kvality EN ISO 9001.
Naučíte sa tvoriť príručku kvality a získate vedomosti i zručnosti z Microsoft Office a Open Office.

Kancelárský balík Microsoft Office a Open Office

Naučíte sa pracovať s Microsoft Office vo Worde, Exceli, PowerPointe, Outlook ako aj v Open Office Write, Calc, Impress a Draw.

Príručka kvality

Naučíte sa manažérstvo kvality podľa systému manažérstva kvality EN ISO 9001. Rozviniete si osobnostný rozvoj, manažérské zručnosti a kompetencie.

Mobirise


4. Kurz:
ABC Asistent/ka manažéra a PC
Administratívny pracovník

Naučíte sa úlohy a prácu Asistentky manažéra a pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Prehliadať www stránky na internete a prácu s youtube a facebook. Tiež základy digitálnych fotografií. Zaklady tvorby webových stránok HTML 5 a CSS3 a multimédií. Súčasťou je aj balík Adobe - Photoshop, Premiere, Audition a Adobe Acrobat Reader. Po absolvovaní kurzu obdržíte Osvedčenie, s ktorým sa môžete uplatniť ako Asistent/ka manažéra a PC - Administratívny pracovník. Trvá 35 dní.

ABC Asistent/ka manažéra a PC

Administratívny pracovník

Mobirise
1

ABC Asistent/ka manažéra a PC

Ovládanie kancelárskeho balíka Microsoft Office a Open Office. Ovládanie základov tvorby webových stránok a multimédií. Prehliadanie www stránok na internete, facebooku, youtube. a iné.

2

Microsoft Office a Open Office

Kancelársky balík od Microsoft Office Word, Excel, a PowerPoint. A kancelársky balík od Open Office Write, Calc, Impress a Draw, ktorý je dostupný zdarma a plne kompatibilný s kancelárskym balíkom Microsoft Office.

3

Základy tvorby webových stránok

Tvorba webových stránok pomocou programovania HTML 5 a CSS3. Úprava multimédií - fotiek, videa a hudby. Pomocou Adobe Photoshopu, Adobe Premiere a Adobe Audition.

Mobirise


5. Kurz:
Hospodárska korešpodencia a práca s PC
Administratívny pracovník

Naučíte sa normalizáciu písomností na Slovensku - úradnú a obchodnú korešpondenciu. Budete ovládať a pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. Prehliadať www stránky na internete a prácu s youtube a facebook. Po absolvovaní kurzu obdržíte Osvedčenie, ktorým sa môžete uplatniť ako administratívny pracovník. Trvá 20dní.

Hospodárska korešpondencia a práca s PC

Administratívny pracovník

Mobirise
1

Hospodárska korešpondencia a práca s PC

Ovládanie kancelárskeho balíka Microsoft Office a Open Office. Ovládanie základov hospodárskej korešpondencie. Tiež obchodnej, občianskej  a správnej korešpondencie i základy tvorby zmlúv a podávania podnetov, žiadostí, šťažností a odvolaní. Prehliadanie www stránok na internete, facebooku, youtube. a iné.

2

Microsoft Office a OpenOffice

Kancelársky balík od Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a Outlook. A kancelársky balík od Open Office Write, Calc, Impress a Draw, ktorý je dostupný zdarma a plne kompatibilný s kancelárskym balíkom Microsoft Office.

3

Základy tvorby korešpondencie, zmlúv, podnetov, žiadostí, šťažností a odvolaní

Podľa platných zákonov SR: Obchodný zákonník, Občianský zákonník, Správny poriadok, Zákon o ochrane sprotrebiteľa a iné.

Mobirise


6. Kurz:
Microsoft Office a Internet
Administratívny pracovník

Naučíte sa pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. Prehliadať www stránky na internete a prácu s youtube a facebook. Po absolvovaní kurzu obdržíte Osvedčenie, ktorým sa môžete uplatniť ako administratívny pracovník. Trvá 20dní.

Mobirise

Microsof Office a Internet

Úlohou kurzu je oboznámiť študentov s Microsoft Office, Open Office a prácu s internetom.
Naučíte sa pracovať s Microsoft Office vo Worde, Exceli, PowerPointe, Outlook ako aj v Open Office Write, Calc, Impress a Draw.

Kancelárský balík Microsoft Office a Open Office

Naučíte sa pracovať s Microsoft Office vo Worde, Exceli, PowerPointe, Outlook ako aj v Open Office Write, Calc, Impress a Draw.

Internet

Naučíte sa prehliadať www stránky na internete, a prácu na facebook i youtube. Čím získate základné administratívne zručnosti a kompetencie.

Mobirise


7. Kurz:
Projektový manažment a manažment inovácií

Plánovanie a realizácia zložitých, jednorázových akcií ako je vývoj nového produktu alebo služby. S jedinečným priebehom, termínom, úlohou a cielom, a celkovou komplexnosťou projektu.
Naučíte sa projektový manažment a manažment inovácií i prácu s Word. Excel a PowerPoint. Po ukončení kurzu obdržíte ovedčenie. S ktorým sa môžete uplatniť ako Projektový manažér. Kurz trvá 20 pracovných dní.

Projektový manažment a manažment inovácií

Administratívny pracovník

Mobirise
1

Projektový manažment a manažment inovácií

Tvorba jednorázových projektov ako je vývoj nového produktu. Za presne definovaných podmienok. Ovládanie kancelárskeho balíka Microsoft Office a Open Office. Získanie vedomostí a zručností projektového manažéra.

2

Microsoft Office a Open Office

Kancelársky balík od Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a Outlook. A kancelársky balík od Open Office Write, Calc, Impress a Draw, ktorý je dostupný zdarma a plne kompatibilný s kancelárskym balíkom Microsoft Office.

3

Základy projektového manažmentu a inovácií

Podľa platných zákonov SR a EU.

Mobirise


8. Kurz:
Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica

Ovládanie E-KASA - elektronickej pokladnice a VRP – virtuálnej registračnej pokladnice. Manipulácia s pokladnicou a zablokovanie tovaru alebo služieb. Oprava chybne zablokovaného tovaru alebo služieb (stornovanie). Vytvorenie databázi tovaru a služieb a podobne. Po ukončení kurzu absolvent obdrží Osvedčenie s ktorým sa môže uplatniť ako pokladník v obchode alebo v službách. Kurz trvá 3 pracovné dni.

Mobirise

Pokladník

Úlohou kurzu je oboznámiť študentov s E-KASA a VRP - pokladňou, Ovládať tvorbu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov na VRP - pokladni a podobne.
Naučíte sa pracovať s registračnou pokladňou.

E-KASA

Naučíte sa pracovať s e-kasou ako zaúčtovať tovar, ako stornovať tovar, ako pridať tovar do pamäte a podobne.

VRP - pokladňa a Internet

Naučíte sa prehliadať www stránky na internete, a pracovať s VRP - pokladňou on-line. Čím získate základné zručnosti a kompetencie pokladníka.

MobiriseMobirise


9. Kurz:
Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone

Vývoj aplikácií cez XAML a C#, vývoj aplikácií cez C++, vývoj aplikácií cez HTML 5, CSS3 a JavaScript. Aplikácie podľa šablony Grid App a Split App, databáza SQLite. Návrh dizajnu aplikácií v Blend. Pomocou softvéru Visual Studio. Po absolvovaní kurzu obdržíte osvedčenie. S ktorým sa môžete uplatniť ako programátor Windows aplikácií. Kurz trvá 35 pracovných dní.

Mobirise

Vývoj aplikácií pre Windows a Windows phone

Úlohou kurzu je oboznámiť študentov s tvorbou aplikácií pre Windows a Windows phone  naučiť ich programovaniu aplikácií Windows.

Vývoj aplikácií

Naučíte sa programovať cez XAML a C#, cez C++, cez HTML 5, CSS3 a JavaScript. Aplikácie podľa šablony Grid App a Split App, databáza SQLite. Návrh dizajnu aplikácií v Blend. Pomocou softvéru Visual Studio. .

Základy tvorby HTML 5 CSS3 a JavaScript

Naučíte sa základy tvorby webových technológií HTML 5 CSS3 a JavaScript, potrebných aj pri programovaní Windows aplikácií. Čím získate základné programátorské zručnosti a kompetencie na vývoj Windows aplikácií.

Mobirise


10. Kurz:
Konštruktér nanoCAD 2D

Tvorba technických výkresov v nanoCAD 2D. Používané najmä v stavebníctve, strojárstve, drevárstve a podobne ako náhrada AutoCAD. Po absolvovaní kurzu obdržíte osvedčenie. S ktorým sa môžete uplatniť ako konštruktér alebo kreslič v nanoCAD a v AutoCAD. Kurz trvá 20 pracovných dní.

Konštruktér nanoCAD 2D

Tvorba technických výkresov pre oblasť stavebníctva, drevárstva a strojárstva.

1

Konštruktér nanoCAD 2D

Kreslenie technických výkresov na počítačovom softvéri nanoCAD 2D.

2

Tvorba línií, kružníc, textu a podobne.

Tvorba línií (čiar), kružníc zadaním rádiusu... Tvorba textu podľa hladín, veľkosti, farieb a podobne.

3

Tvorba pokročilých funkcií nanoCAD 2D.

Tvorba elipsoidu, výrezov, šráfov, výplní na základe veľkosti, hladín, farieb, šráfovania a podobne.

Mobirise


11. Kurz:
Výživový poradca
Čaká sa na akreditáciu

Naučíte sa vedomosti a zručnosti poradcu pre zdravú výživu ako kalórie jednotlivých potravín. Ďalej bielkoviny, cukry, tuky a podobne. Tiež potravinárskú legislatívu a vytvárať jedálníčky na chudnutie... a aj pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. Prehliadať www stránky na internete a prácu s youtube a facebook. Po absolvovaní kurzu obdržíte Osvedčenie, ktorým sa môžete uplatniť ako administratívny pracovník. trvá 35dní.

Mobirise


12. Kurz:
Správna výrobná prax a HACCP
Čaká sa na akreditáciu

Naučíte sa bezpečnosť pri manipulovaní s potravinami. Fyzické, biologické a chemické nebezpečenstvá. Tvorbu SVP a HACCP podľa potravinárskej legislatívy EU a SR. A pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. Prehliadať www stránky na internete a prácu s youtube a facebook. Po absolvovaní kurzu obdržíte Osvedčenie, ktorým sa môžete uplatniť v potravinárstve ako náhrada za Hygienické minimum. Trvá 35dní.

Počítačové kurzy sú veľmi obľúbené

Poskytujeme aj kurzy AutoCAD, nanoCAD a SketchUp.

Mobirise

AUTOCAD

AutoCAD je jeden z najkvalitnejších softvérov na tvorbu výkresovej dokumentácie. Dokážete v ňom robiť aj Rezy, Pohľady ale aj 3D modely.

Mobirise

NANOCAD

nanoCAD je bezplatná náhrada AutoCAD avšak iba 2D no existuje aj 3D verzia tá však nie je zadarmo.
Takisto v nej môžete robiť výkresové dokumentácie a 3D modeli.

Mobirise

SKETCHUP

SketchUp je program na tvorbu 3D návrhov a modelov. Jej užívanie je jednoduché ale pomerne s dobrými možnosťami tvorby 3D.

Mobirise

WORD

Textový editor Microsoft WORD je najčastejšie používaní v kanceláriách ako aj na bežnú komunikáciu. Náhradou je open office.write. ktorý je z cela zdarma oproti wordu.

Mobirise

EXCEL

Excel je tabuľkový editor u nás najviac používaný v kanceláriach ako i v domácnosti. Dokáže počítať tabuľky s rôznymi funkciami bez problémov.

Mobirise

POWERPOINT

PowerPoint je program na vytváranie prezentácií v školách seminároch ale i inde. Je veľmi populárni u nás. Často používaný je aj jeho náhrada od Open Office.

Kde vám pomôžu naše kurzy!!!

Kurz Manažment pre malé a stredné podnikanie

Vám dáva oprávnenie, kompetencie a zručnosti manažéra na riadiacích funkciách firmy pri uplatňovaní sa na trhu práce ako manažér spoločnosti. Získate základné vedomosti pri riadený firiem ako aj účtovníctva a administratívnych činností pri práci s Wordom Excelom a Power Pointom a podobne. Nestratíte sa už viac v Marketingu a manažmente ba ani v obchodovaní či v administratíve. Kurz vám môže pomôcť aj ako doplnok štúdia.

Marketing a manažment

%

Obchod                             

%

Administratíva

%

Účtovníctvo

%

Doplnok štúdia                             

%

Kurz Frontend a Backend Developer
Tvorba webových stránok

Vám dáva oprávnenie, kompetencie a zručnosti programátora webových stránok pri uplatňovaní sa na trhu práce ako tvorca webových stránok. Pomôže Vám aj pri vytvorení vlastných e-shopov a webových stránok ako aj pri štúdiu a práci na internete. No pomôže vám aj v oblastiach administratívy či obchodu.

E-SHOPY

ADMINISTRATÍVA

INTERNET

OBCHOD

ŠTUDIUM

WEBY

Termíny kurzov

1. Január 2023                          

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

2. Február 2023

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

3. Marec 2023                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

4. Apríl 2023                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

5. Máj 2023                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

6. Jún 2023                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

7. Júl 2023                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

8. August 2023                          

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

9. September 2023                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

10. Október 2023

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

11. November 2023                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

12. December 2023                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Manažment kvality
3. Projektový manažment a manažment inovácií
4. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
5. Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone
6. Pokladník - E-KASA a VRP pokladnica
7. Konštruktér nanoCAD 2D
8. Výživový poradca

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

Najčastejšie otázky:

HTML je kostra webovej stránky v podstate je to základná webová stránka.
CSS je štýl webovej stránky to znamená že ňou vieme upravovať webovú stránku ako má dizajnovo vypadať napríklad farebne a podobne.

Kódy poznáme ako tágy ktoré sú párové alebo nepárové,podľa toho či sa musia na konci kódu uzavrieť párovým kódom čiže tágom.

V JavaScripte môžte tvoriť rôzne formuláre, ktoré majú vlastnosti vypočítať nejaké matematické funkcie alebo iné funkcie JavaScriptu. Ďalej kalkulačky či kalendáre a podobne.

PHP je jazyk v ktorom sa dá robiť celá webová stránka ako v HTML či JavaScripte. Dôležitú časť tvorí odosielajúcí formulár v PHP.

Formulár je najjednoduchšie vytvoriť v HTML ale nato aby nám správne fungoval niekedy potrebujeme pre funkčnosť s kombinovať s JavaScriptom a PHP.

HTML 5 je jazyk na tvorbu webových stránok kdež to WordPress je redakčný systém ktorý má k dispozícií rôzne pluginy na funkčnosť stránky ako BLOGU a E-SHOPU. No pri HTML 5 si musíte všetko sám nakódovať.

Mobirise

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Lektor a garant Akadémie IT a Manažmentu

Som lektor a garant Akadémie IT a Manažmentu v Rimavskej Sobote, ktorá pôsobí už päť rokov na trhu s celoživotným vzdelávaním. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie a praktické skúsenosti v danom odbore kurzov.
K študentom pristupujem individuálne aby každý pochopil daný predmet.

Bc. Kornel Kuvik, DiS.

Lektor a garant

Kontaktné údaje Akadémie IT a Manažmentu

kanc
Adresa:

Akadémia IT a Manažmentu
Francisciho 628/1
97901 Rimavská Sobota
IČO: 37302353
DIČ: 1042955397

Kontakt:

E-Mail: kornel.kuvik@post.sk 
mobil: 0903065229

Webová stránka:

kurzy.wz.sk