VZDELÁVACIA INŠTITÚCIA

HACCP - WEBY - KURZY - VÝKRESY
Francisciho 1, 97901 Rimavská Sobota


Kornel Kuvik, DiS.

Kurzy počítačové a manažérske!!!
Poskytujeme v spolupráci s Úradom práce
pre nezamestnaných zdarma cez projekt KOMPAS+
dištančne aj prezenčne. Ale aj pre zamestnaných.

Mobirise


1. Kurz:
Manažment pre malé a stredné podnikanie

Riadenie firiem a ich plánovanie a koordinovanie

Mobirise

Manažment pre malé a stredné podnikanie

Úlohou kurzu je oboznámiť študentov s problematikou podnikania ako aj riadenia malých a stredných podnikov.
Naučíte sa tvoriť podnikateľské plány na niekoľko rokov vopred. Získate vedomosti ohľadne príjmov a výdajov firiem ako aj ich výpočet zisku. Ďalej získate počítačové zručnosti ako Microsoft Office a Open Office.

Kancelárský balík Microsoft Office a Open Office

Naučíte sa pracovať s Microsoft Office vo WORDE, EXCELI, POWER POINTE ako aj v Open Office WRITE, CALC, IMPRESS a DRAW.

Podnikateľský plán alebo zámer

Naučíte sa kalkulovať s príjmov a výdajov zisk a odhadnúť ďalší vývoj firmy na štyri roky. Rozviniete si osobnostný rozvoj a podnikateľské kompetencie ako aj riadiace a manažérské funkcie.

Rozvrh kurzu Manažment pre malé a stredné podnikanie

Riadenie firiem a ich plánovanie a koordinovanie

Mobirise
1

Manažment pre malé a stredné podnikanie

Plánovanie tržieb, nákladov a zisku firmy, prieskum trhu, reklama, výber vhodných zamestnancov, právne formy podnikania a samotný manažment s riadením spoločnosti.

2

Microsoft Office a Open Office

Kancelársky balík od Microsoft Office WORD, EXCEL, a POWERPOINT. A kancelársky balík od Open Office WRITE, CALC, IMPRESS a DRAW, ktorý je dostupný zdarma a plne kompatibilný s kancelárskym balíkom Microsoft Office.

3

Tvorba podnikateľského plánu

Tvorba podnikateľského plánu na 4 roky vopred. Pre účely úverov s banky aj ako súčasť na poskytnutie príspevku na podnikanie s Úradu práce ako aj na účeli firmy. Ide o plánovaný výpočet zisku firmy na 4 roky vopred.

Mobirise


2. Kurz:
Tvorba webových stránok

Frontend a Backend Developer

HTML 5, CSS3, JAVASCRIPT, PHP a WORDPRESS

Frontend a Backend Developer - Programovanie webových stránok

HTML 5, CSS3, JAVASCRIPT, PHP a WORDPRESS

Tvorba webovej stránky

Najprv začneme programovať HTML stránku pomocou tágov. Budeme k nemu potrebovať aspoň nejaký textový editor a prístup na internet respektívne internetový prehliadač ako Firefox alebo Google Chrome.

SEO a Responzibilita

SEO optimalizáciu nastavíme v elemente meta content keywords a description. Responzibilitu nastavíme pomocou CSS 3 v častiach width a height.

Mobirise

Práca s WORDPRESSOM

Wordpress si najprv nainštalujeme na server a potom stiahneme k nemu potrebné pluginy aby sme v ňom vedeli pracovať a potom už len vytvoríme stránku, ktorú uložíme ako publikovať.

Uloženie stránky na server

Uloženie stránky na server sa dá pomocou FTP alebo priamo na serveri kde si nahráme dané súbory webovej stránky.


Rozvrh kurzu Frontend a Backend Developer - Tvorba webových stránok

HTML 5, CSS3, JAVASCRIPT, PHP a WORDPRESS

HTML 5, CSS3, JAVASCRIPT a PHP

Písanie kódov (tágov) HTML 5 pre tvorbu webových stránok ich štylovanie v CSS3 a s provoznenie stránok pomocou funkcií JAVASCRIPTU a PHP.

Responzívní Dizajn

Naštilovanie webovej stránky pre tablety a mobily. Pomocou CSS 3 width min a max a podobne.

WORDPRESS

Inštalovanie Wordpressu a následných pluginov. Tvorba webovej stránky v administratíve wordpressu. Úprava BLOGOV a E-SHOPOV a iné.

Realizácia Webových stránok

Responzívne stránky na internet

100

Tvorba webov

V HTML 5, CSS3, JAVASCRIPTE alebo v PHP.

200

Tvorba responzibility

V CSS 3 pomocou min a max width a height.

300

Tvorba vo Wordpress

Vytvorenie webovej stránky vo Wordpresse.

400

Nahranie na server

Nahratie webovej stránky na internetový server.

Mobirise


3. Kurz:
Konštruktér nanoCAD 2D

Tvorba technických výkresov v nanoCAD 2D. Používané najmä v stavebníctve, strojárstve, drevárstve a podobne ako náhrada AutoCAD.

l

Konštruktér nanoCAD 2D

Úlohou kurzu je oboznámiť študentov s problematikou tvorby technických výkresov v nanoCAD. Naučíte sa tvoriť technické výkresy v nanoCAD 2D pre stavebníctvo, drevárstvo a strojárstvo.

Softvér nanoCAD 5.0 Free

Naučíte sa pracovať s programom nanoCAD 2D, kde vytvoríte profesionálne pôdorysy, rezy, pohľady a iné technické výkresy.

Otváranie a ukladanie súborov v nanoCAD 2D

Softvér nanoCAD 2D otvára súbory AutoCAD dwg a dxf. Taktiež ukladá do súboru AutoCAD dwg a dxf. Je to v podstate bezplatná náhrada AutoCADU plne kompatibilná s AutoCAD.

Rozvrh kurzu Konštruktér nanoCAD 2D

Tvorba technických výkresov pre oblasť stavebníctva, drevárstva a strojárstva.

1

Konštruktér nanoCAD 2D

Kreslenie technických výkresov na počítačovom softvéri nanoCAD 2D.

2

Tvorba línií, kružníc, textu a podobne.

Tvorba línií (čiar), kružníc zadaním rádiusu... Tvorba textu podľa hladín, veľkosti, farieb a podobne.

3

Tvorba pokročilých funkcií nanoCAD 2D.

Tvorba elipsoidu, výrezov, šráfov, výplní na základe veľkosti, hladín, farieb, šráfovania a podobne.

Počítačové kurzy sú veľmi obľúbené

Poskytujeme aj kurzy AUTOCAD, NANOCAD a SKETCHUP.

Mobirise

AUTOCAD

AutoCAD je jeden z najkvalitnejších softvérov na tvorbu výkresovej dokumentácie. Dokážete v ňom robiť aj Rezy, Pohľady ale aj 3D modely.

Mobirise

NANOCAD

nanoCAD je bezplatná náhrada AutoCAD avšak iba 2D no existuje aj 3D verzia tá však nie je zadarmo.
Takisto v nej môžete robiť výkresové dokumentácie a 3D modeli.

Mobirise

SKETCHUP

Sketchup je program na tvorbu 3D návrhov a modelov. Jej užívanie je jednoduché ale pomerne s dobrými možnosťami tvorby 3D.

Mobirise

WORD

Textový editor Microsoft WORD je najčastejšie používaní v kanceláriách ako aj na bežnú komunikáciu. Náhradou je open office.write. ktorý je z cela zdarma oproti wordu.

Mobirise

EXCEL

Excel je tabuľkový editor u nás najviac používaný v kanceláriach ako i v domácnosti. Dokáže počítať tabuľky s rôznymi funkciami bez problémov.

Mobirise

POWERPOINT

PowerPoint je program na vytváranie prezentácií v školách seminároch ale i inde. Je veľmi populárni u nás. Často používaný je aj jeho náhrada od Open Office.

Kde vám pomôžu naše kurzy!!!

Kurz Manažment pre malé a stredné podnikanie

Vám dáva oprávnenie, kompetencie a zručnosti manažéra na riadiacích funkciách firmy pri uplatňovaní sa na trhu práce ako manažér spoločnosti. Získate základné vedomosti pri riadený firiem ako aj účtovníctva a administratívnych činností pri práci s Wordom Excelom a Power Pointom a podobne. Nestratíte sa už viac v Marketingu a manažmente ba ani v obchodovaní či v administratíve. Kurz vám môže pomôcť aj ako doplnok štúdia.

Marketing a manažment

%

Obchod                             

%

Administratíva

%

Účtovníctvo

%

Doplnok štúdia                             

%

Kurz Frontend a Backend Developer
Tvorba webových stránok

Vám dáva oprávnenie, kompetencie a zručnosti programátora webových stránok pri uplatňovaní sa na trhu práce ako tvorca webových stránok. Pomôže Vám aj pri vytvorení vlastných e-shopov a webových stránok ako aj pri štúdiu a práci na internete. No pomôže vám aj v oblastiach administratívy či obchodu.

E-SHOPY

ADMINISTRATÍVA

INTERNET

OBCHOD

ŠTUDIUM

WEBY

Termíny kurzov

1. Január 2021                          

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

2. Február 2021

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

3. Marec 2021                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

4. Apríl 2021                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

5. Máj 2021                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

6. Jún 2021                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

7. Júl 2021                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

8. August 2021                          

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

9. September 2021                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

10. Október 2021

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

11. November 2021                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

12. December 2021                        

1. Manažment pre malé a stredné podnikanie
2. Frontend a Backend Developer Tvorba web stránok
(HTML 5, CSS 3, JavaScipt, PHP a WordPress)    
3. Konštruktér nanoCAD 2D

Kurzy sú individuálne a ku každému študentovi lektor pristupuje samostatne aby každý študent úspešne zvládol daný kurz, ktorý si vybral. Kurzy sú cez projekt KOMPAS+ prezenčne aj dištančne v spolupráci s úradom práce zdarma. Zamestnaný si kurz musia hradiť sami.

Najčastejšie otázky:

HTML je kostra webovej stránky v podstate je to základná webová stránka.
CSS je štýl webovej stránky to znamená že ňou vieme upravovať webovú stránku ako má dizajnovo vypadať napríklad farebne a podobne.

Kódy poznáme ako tágy ktoré sú párové alebo nepárové,podľa toho či sa musia na konci kódu uzavrieť párovým kódom čiže tágom.

V Javascripte môžte tvoriť rôzne formuláre, ktoré majú vlastnosti vypočítať nejaké matematické funkcie alebo iné funkcie Javascriptu. Ďalej kalkulačky či kalendáre a podobne.

PHP je jazyk v ktorom sa dá robiť celá webová stránka ako v HTML či Javascripte. Dôležitú časť tvorí odosielajúcí formulár v PHP.

Formulár je najjednoduchšie vytvoriť v HTML ale nato aby nám správne fungoval niekedy potrebujeme pre funkčnosť s kombinovať s Javascriptom a PHP.

HTML 5 je jazyk na tvorbu webových stránok kdež to WORDPRESS je redakčný systém ktorý má k dispozícií rôzne pluginy na funkčnosť stránky ako BLOGU E-SHOPU. No pri HTML 5 si musíte všetko sám nakódovať.

Mobirise

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Lektor vzdelávacej inštitúcie

Som lektor vzdelávacej inštitúcie a zároveň jej vlastníkom, ktorá pôsobí už tretí rok na trhu s celoživotným vzdelávaním. Mám ukončené vyššie odborne vzdelanie a praktické skúsenosti v danom odbore kurzov.
K študentom pristupujem individuálne aby každý pochopil daný predmet.

Kornel Kuvik, DiS.

Lektor

Kontaktné údaje vzdelávacej inštitúcie

kanc
Adresa:

HACCP-WEBY-KURZY-VÝKRESY
Francisciho 1
97901 Rimavská Sobota

Kontakt:

E-Mail: kornel.kuvik@post.sk 
mobil: 0903065229

Webová stránka:

kurzy.wz.sk