Dištančné (E-learning) Kurzy

Štúdium dištančne prebieha výhradne online cez internet a e-mailovú komunikáciu. Obdržíte cez internet výučbové materiály, ktoré sa naučíte! Potom musíte splniť test alebo skúšku.

Prezenčné Kurzy

Prezenčné kurzy prebiehajú v sídle vzdelávacej inštitúcie a to individuálne podľa časovej možnosti študentov aj v sobotu a v nedelu. Pre nezamestnaných je kurz zdarma.

Kombinované Kurzy

Kombinované kurzy dištančnou aj prezenčnou formov prebiehajú cez internet online výučbou a prezenčnou formov výučby v sídle vzdelávacej inštitúcie.KONTAKTNÝ FORMULÁR


Vyberte si z našej ponuky kurzov!

Kurzy vykonávame počítačové a manažérské. Kurzy sú individuálné podľa možnosti záujemcu o kurz či už časovej alebo inej možnosti. Je možnosť dohodnúť sa aj na výučbu v Sobotu a v Nedeľu. K študentom pristupujeme každému osobitne aby pochopili a zvládli daný predmet.

Lektor

Bc. Kornel Kuvik, DiS.

Certifikácia/Osvedčenie

Po úspešnom ukončení kurzu obdržíte Certifikát alebo Osvedčenie.

OBJEDNÁVAM SI KURZ: